Porteringsformulier

   
   
Bedrijfsnaam: *
KvK nummer: *
BTW nummer: *
Contactpersoon: *
Adres: *
Postcode: *
Plaats: *
E-mail: *
Telefoon: *
GSM:
IBAN nummer: *

BIC nummer:

indien buiten Nederland gevestigd

   
Bij portering dient een recente factuur van de huidige provider te worden overhandigd aan MyCore-4-Telecom Nederland B.V.. U machtigt MyCore-4-Telecom Nederland B.V. hiermede om uw huidige dienst op te zeggen (mits uw contract dit toelaat). MyCore-4-Telecom Nederland B.V. neemt niet uw huidige contract over, doch porteert alleen de nummers van uw huidige provider naar MyCore-4-Telecom Nederland B.V.. De overeenkomst tussen u en uw huidige provider geeft inzage in de einddatum van uw huidige contract.
   
Huidige telecom provider*:
Benaming huidige dienst:
Specificatie nummers:
Enkelvoudig:
Factuur huidige provider*:
   
Nummerblok 10 nummers
Nummerblok 100 nummers
Nummerblok 1000 nummers
tot en met
tot en met
tot en met
   
Door ondertekening van deze porteringsopdracht geeft u MyCore-4-Telecom Nederland B.V. opdracht uw nummers van uw huidige provider te porteren naar het netwerk van MyCore-4-Telecom Nederland B.V.. In een aantal gevallen zal de portering ook de opzegging inhouden van uw huidige abonnement bij uw huidige/vorige provider. Dit is echter niet in elke situatie het geval. Controleer dit altijd! Eventuele additonele diensten zoals digiaccess (alarm en PIN), frankeermachines en internet komen te vervallen indien deze actief zijn op de lijnen/nummers, die geporteerd worden. Nummers, die niet op dit formulier zijn vermeld, maar wel op de bestaande lijnen aanwezig zijn, komen automatische te vervallen.
   
Naam: *
Datum: *
   
 
   

Verplicht bij te voegen, een recente factuur van uw huidige Telecom operator